Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. S programem Slovíčka se pro vás učení stane zábavou...
Slovíčka - náhled 1 Slovíčka - náhled 2
Slovíčka - náhled 3 Slovíčka - náhled 4
Slovíčka - náhled 5 Slovíčka - náhled 6
Slovíčka - náhled 7 Slovíčka - náhled 8
Slovíčka - náhled 9 Slovíčka - náhled 10

Nápověda

Ačkoliv je nadpis této stránky nazvaný "Nápověda", nedává si tato stránka za úkol být popisem všech funkcí programu a jeho používání. Cílem této stránky je shrnout všechny případné nejasnosti a případné problémy, se kterými se při používání programu můžete setkat. Pokud vám zde bude něco chybět, dejte mi o tom prosím vědět prostřednictvím kontaktního formuláře.

Stručný přehled

  • Jak vytvořit vlastní slovník?
  • Má smysl psát si vlastní slovník?
  • Rozdíly mezi zkoušecími módy
  • Zkoušení podle obtížnosti slov
  • Soubory, které program používá
  • Program mi hlásí chybu...

Jak vytvořit vlastní slovník?

Před začátkem tvorby vlastního slovníku si pročtěte sekci „Slovníky“, kde jsou podrobně popsané všechny možnosti tvorby slovníků a především jejich formát. Na tomto místě bych však uvedl způsob, který se osvědčil mně osobně.

Nejlepším pomocníkem při tvorbě slovníku je Excel. Slovník píšu do prvních dvou sloupců. Je dobré mít oddělené zdrojové soubory a soubory, které budu nahrávat do PDA. Proto si zdrojový soubor ukládám vždy do excelovského souboru *.xlsx a pokud už mám slovník hotový, vytvořím si jeho kopii pomocí „Uložit jako…“ a „soubor typu CSV“. Pokud používám diakritiku, musím ještě soubor CSV převést do správného kódování, se kterým umí Slovíčka pracovat. Jedná se o převod z původního WIN-1250 do UTF-8. Nejjednodušší cestou je otevřít CSV soubor v poznámkovém bloku a při volbě „Uložit jako …“ zvolit z roletky kódování UTF-8. Slovník je hotový snadno a rychle.

Má smysl psát si vlastní slovník?

Možná někteří z vás váhají, zda má smysl psát si vlastní slovník. Odpověď je jasná – ano, smysl to má. Při psaní slovníku se totiž všechna slovíčka nejen učíte, ale také vybíráte vhodné odpovědi, které „vám sedí“. Pokud pak tedy trénujete slovní zásobu, vždy víte, co od slovníku můžete očekávat a jak máte daný výraz chápat.

Rozdíly mezi zkoušecími módy

K dispozici jsou dva zkoušecí módy. Každý z nich se hodí pro jiný typ učení. V první fázi učení využijete spíše první mód. Při následném opakování dáte přednost druhému.

Při „zkoušení psaním“ vidíte slovo v jednom jazyce a do připraveného políčka musíte vepsat slovo ve druhém jazyce písmeno po písmenu. Tento mód se hodí v situacích, kdy si potřebujete zlepšit znalosti jazyka ve psané podobě. Zabere sice více času, ale má lepší pamatovací efekt.

Zkoušení z paměti“ funguje na principu „kartiček“. Vidíte slovo v jednom jazyce a místo druhého slova otazník. Správný překlad se objeví až po kliknutí na tlačítko. Svoji úspěšnost zaznamenáte kliknutím na tlačítka správně nebo špatně. Tento mód je užitečný při pokročilém zkoušení, kdy už máte jistou znalost zkoušeného okruhu a chcete si potrénovat větší objem slov v krátkém čase nebo tam, kde se psaní nehodí, např. v tramvaji.

Zkoušení podle obtížnosti slov

V minulosti se při zkoušení tahala všechna slova ze slovníku se stejnou pravděpodobností. To je sice spravedlivý způsob vzhledem k pokrytí celého rozsahu slov, ale na druhou stranu nepříliš efektivní, protože test je pak zaměřený obecně a ne na vaše slabá místa. Proto byla do verze programu 1.2 zabudovaná možnost využít zkoušení s uvažováním obtížnosti slov. Tato volba může výrazně zefektivnit váš učební proces. Myšlenka je jednoduchá – vaše odpovědi se ukládají a podle nich se určuje, jak je dané slovo obtížné (hodně špatných odpovědí = obtížné slovo a naopak). Při testu se poté obtížná slova vyskytují častěji a dříve. Zvolíte-li omezenou délku testu, budou v něm prioritně obtížnější slova. V případě, že váhované zkoušení nechcete využít, můžete jej v „nastavení“ programu vypnout.

Princip:

Každé slovíčko ve slovníku má váhu 1-100. Základní hodnota je 50, tedy střed. Při správné odpovědi se od váhy odečte jednička, při špatné se přičte dvojka. Při správných odpovědích tedy bude váha klesat, při špatných bude stoupat.

Před začátkem zkoušení se slova seřadí sestupně podle váhy. Pokud má být délka testu kratší než počet slov ve slovníku, odstraní se nejprve slova s nižší váhou (vícekrát správně zodpovězené).

Při zkoušení se vybírá náhodné slovíčko pouze z horních dvou třetin slov, takže přednost dostávají hůže naučené výrazy. Po odpovědi se dané slovo vyřadí a při dalším tahu se opět použije stejný postup. Tím se zajistí, že obtížnější slova půjdou dříve a lehčí později. Nejde sice o naprosto dokonalý způsob, ve kterém by hodnota váhy přímo zvyšovala pravděpodobnost tahu, ale umožňuje upřednostnit obtížnější slova.

Ukládání vah slov:

Během testu se váhy všech slov aktualizují. K uložení těchto čísel do souboru slovníku však dojde až v okamžiku ukončení testu (zobrazení výsledků). Chcete-li si hodnoty vah slovíček upravit manuálně, editujte soubor slovníku – váhy jsou uložené jako číslo ve třetím sloupci CSV souboru.

Soubory, které program používá

Kromě souborů slovníků používá program pouze jeden soubor, kam si ukládá veškerá nastavení. Je umístěný v „My Documents/slovicka.txt“. Dále je dobré vědět, že pokud používáte zkoušení podle obtížnosti slov, může program editovat vaše soubory slovníku. Nešahá však do slovíček, ale edituje pouze třetí sloupec CSV souboru odpovídající váze slova.

Program mi hlásí chybu ...

Nejčastěji se mě ptáte, proč vám program hází chybu, která obsahuje něco jako “Nebyl nalezen soubor nebo nastavení System.Windows.Forms, Version=3.5.0.0“. Důvod je prostý a jde tak trochu o paradox, protože hned vedle odkazu ke stažení Slovíček je řešení – nemáte stažené knihovny .NET Compact Framework 3.5, které program potřebuje ke své funkci.

Pokud vám nefunguje diakritika ve slovníku, pravděpodobně nemáte slovník uložený v kódování UTF-8. Návod naleznete výše v sekci „Jak vytvořit vlastní slovník?“.

Pokud vám program hlásí chybu Neplatný formát slovníku…, tak jste pravděpodobně udělali chybu při psaní slovníku. Většinou jde o chybu sloupců. Doporučuji vám si otevřít soubor v Excelu a zkontrolovat sloupce.

Pokud vám program hlásí další chyby, pravděpodobně nemáte operační systém Windows Mobile 5 nebo 6, Classic nebo Professional.